(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

توده های لگنی در سنین باروری

توده های لگنی در سنین باروری بیماری های تشخیص داده شده به عنوان توده لگنی سنین باروری شامل موارد زیر می باشند : کیست اوراکوس آنته فلکشن یا رتروفلکشن شدید رحم بارداری داخل رحمی – لوله ای – شکمی توده های تخمدان یا آدنکس ها : کیست های فانکشنال – توده های التهابی روده و […]

read more »
Call Now Button