(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

انواع پرده بکارت

پرده بکارت چیست؟ یکی از بخش های ناحیه تناسلی بانوان، پرده بکارت می باشد که دارای بافت در قسمت ورودی مبهل است. گاهی این پرده بکارت در همان قسمت ورودی دهانه واژن و یا در ابتدای اندام تناسلی واقع شده است . گاهی نیز ممکن است دختران به طور مادزادی پرده بکارت نداشته باشند. در […]

read more »
Call Now Button