(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی هیستروسکوپی روشی است که برای تشخیص و درمان بیماری های رحم استفاده می شود و درون رحم را ارزیابی       می کند . هیستروسکوپ دستگاهی است که بسیار باریک و ظریف می باشد که به وسیله واژن و دهانه رحم در درون رحم قرار داده می شود . در زمان انجام دادن […]

read more »
Call Now Button