(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

واژینیسموس و متأهلین باکره

واژینیسموس و متأهلین باکره روابط زناشویی و نیاز جنسی یکی از اساسی ترین نیاز های بشر است که نتیجه آن تولید مثل و امتداد نسل است. این نیاز یکی از پررنگ ترین جنبه های زندگی مشترک را تشکیل می دهد. همانطور که به وضح برای شما روشن است، نداشتن رضایت جنسی بین زوجین از مهمترین […]

read more »
Call Now Button