(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

اختلال دفع ادرار

اختلال دفع ادرار اختلال دفع ادرار در زنان کمتر از مردان دیده می شود . علت ایجاد آن اختلال در عمل تخلیه به علت شل شدن عضلات کف لگن  و یا ناتوانی عضله دترسور در انقباض است . اختلال دفع ادرار بیماری می باشد که می تواند موجب ناراحتی زنان و مردان بسیاری شود . […]

read more »
Call Now Button