(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

سقط جنین بحث دیرینه پزشکی

سقط جنین بحث دیرینه پزشکی اینکه سقط جنین یکی از جنجالی ترین بحث ها درعلم پزشکی بوده و هست، موجب شده این پدیده از نقطه نظر های  مختلف در حوزه های گوناگون نظیر فلسفه، دین، اخلاق فمنیسم و بهداشت و سلامت مورد بررسی قرار گیرد. شما چه باوری به پدیده سقط جنین دارید؟ آیا با […]

read more »
Call Now Button