(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

غربالگری دوران بارداری

غربالگری دوران بارداری غربالگری سه ماهه اول  از هفته ۱۱ تا ۱۳ هفته و شش روز غربالگری نوبت اول دوران حاملگی است .آزمایش سه ماه اول شامل یک سنوگرافی و یک آزمایش خون هست در سونوگرافی NT (Nuchal translucency) مایعی در پشت گردن جنین بررسی می شود . در صورتی که عدد نتایج این سونوگرافی […]

read more »
Call Now Button