(021) 88263428
(021) 88 26 39 53
روزهای حضور در مطب
روزهای فرد ۹ صبح تا ۱۹ شب

واژینوپلاستی بالیزر

واژینوپلاستی بالیزر   خیلی از خانم ها بعد از زایمان و فارغ شدن به گشاد شدن دهانه واژن مواجه می شوند که این موضوع با کشیده شدن ماهیچه های دیواره واژن و ترک ها با کشیده شدن پوست شکم همراه است . در این عمل قسمت لب های واژن از بیرون و قسمت دیواره از درون […]

read more »
Call Now Button